Bandentafel met de Staatssecretaris voor Milieu

Bandentafel met de Staatssecretaris
Op 24 januari 2018 heeft de Staatssecretaris voor Milieu mw. Stientje van Veldhoven (ministerie van I&W) met negen organisaties overlegd om de campagne Kies de Beste Band te intensiveren. De campagne beoogt de aanschaf van kwalitatief betere banden wanneer deze versleten zijn. En dat banden op spanning moeten worden gehouden. Dit is profijtelijk voor de gebruiker omdat minder brandstof wordt gebruikt. Betere banden zijn ‘Veiliger, Zuiniger en Stiller’. Voor Nederland kan dit 1,7 Mton CO2 opleveren, aldus de Staatssecretaris en nodig om de Parijs-doelstellingen te halen. De deelnemers lieten zich niet onbetuigd en deden verschillende voorstellen voor bijstelling van de campagne en boden op verschillend vlak hun hulp aan.
Vijf deelnemers gaven ook aan zelf het voorbeeld te willen geven door voor hun wagenpark de Verklaring Gebruik Beste Banden te tekenen. Op de foto overhandigen BOVAG en de RAI Vereniging hun getekende Verklaring aan mw Veldhoven samen met de ANWB, NVR/Band en Milieu en de VACO die al eerder hebben getekend. Twee deelnemers aan de Bandentafel hebben geen eigen wagenpark, N&M en VNA. De andere twee, CBR en RDW, overwegen nog om de Verklaring te tekenen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *